சிந்தனை சிற்பி,

தன்னம்பிக்கை பேச்சாளர்,

சமூக சிந்தனையாளர்,

பேராசிரியர், திரு. க. பாலசுப்பிரமணியன்

அவர்களின் சீரிய முயற்சியால் 07-10-2013 அன்று உலக பசுமை வளர்ச்சி குழு என்ற நிறுவனம் திருச்சி தில்லைநகரில் தொடங்கப்பட்டது.

சிந்தனை சிற்பி, தன்னம்பிக்கை பேச்சாளர், சமூக சிந்தனையாளர், பேராசிரியர், திரு. க. பாலசுப்பிரமணியன் அவர்களின் சீரிய முயற்சியால் 07-10-2013 அன்று உலக பசுமை வளர்ச்சி குழு என்ற நிறுவனம் திருச்சி தில்லைநகரில் தொடங்க்பபட்டது. நிறுவனரின் அலுவலகத்தில் தொடங்கப்பட்ட துளசி நிறுவன பணிகள் இன்று பள்ளிகள், கல்லூரிகள், தொழிற்நிறுவனங்கள், அரசு, தனியார் நிறுவனங்களிலும் பரந்து விரிந்து திருச்சி மாநகரில் மட்டுமல்லாது எல்லா இடங்களிலும் பரவி வருகிறது.

வளிமண்டல கரிய-மில-வாயுவின் ஆக்கிரமிப்பு இன்னும் வெகு மடங்கு தொடருமேயானால் ஒவ்வொரு மனிதனும் எதிர்காலத்தில் ஆக்சிஜன் சிலிண்டரை சுமந்து கொண்டுதான் செல்ல முடியும். காற்றை மாசுபடுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் கரிய-மில-வாயு, வளிமண்டலத்தை முழுவதுமாக மாசடையசெய்கிறது.

இயற்கை என்ற வார்தை இனி இனணயத்தில் கூட தேடும் நிலையில் இருக்காது போய்விடும். உலக சுகாதாரம், பசுமை ஆகியவற்றிக்கு ஆகியவற்றிக்கு உலக பசுமை வளர்ச்சி குழு (4G - Global Green Growth Group) தன் முழுநேர பங்களிப்பையும் தந்து இந்த பூ உலகை பாதுகாக்க அனுதினமும் முயன்று வருகிறது.

இந்த அரிய செயலுக்கு அனைவரும் தோல் கொடுப்போம். உலக பசுமை வளர்ச்சி குழு உங்களிடத்தில் எந்தவொரு நன் கொடையையும் எதிர்பார்க்கவில்லை. மாறாக, ஒவ்வொருவரும் தத்தம் வீடு, அலுவலகம், பணிபுரியும் இடங்களில் மறவாமல் துளசி செடியை வளர்க்க வேண்டுகிறது.